LOPD

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El domini web www.aulavilanova.cat és propietat de l’Aula d’Extensió Universitària de Gent Gran de la Comarca del Garraf i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

 

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

 

Per donar compliment al reglament 679/2016 i la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per Aula d’Extensió Universitària de Gent Gran de la Comarca del Garraf

 

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

 

 

Responsable del tractament:

 

Aula d’Extensió Universitària de Gent Gran de la Comarca del Garraf

  • NIF: G59195537
  • Adreça postal: Victor Balaguer s/n, planta 3a, 08800 Vilanova i la Geltrú
  • Telèfon:+34 93 896 77 82
  • Correu electrònic: info@aulavilanova.cat

 

Finalitat del tractament i legitimació:

 

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

  • Poder gestionar la seva sol·licitud de soci, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.b del RGPD 679/2016.
  • Atendre els seus dubtes, consultes i suggeriments, legitimats pel seu consentiment atorgat per vostè en posar-se en contacte amb nosaltres que es fonamenta en l’article 6.1.a del RGPD 679/2016 i pel nostre interès legítim de poder relacionar-nos amb els nostres usuaris, que es fonamenta en l’article 6.1.f del RGPD 679/2016.


Així mateix, la nostra entitat tractarà dades personals amb la finalitat de poder gestionar les activitats pròpies i contractacions de serveis, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.b del RGPD 679/2016.

 

 

Conservació

 

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran y guardarem únicament les estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

 

 

Destinataris de les seves dades

 

Les dades personals tractades per l’Aula d’Extensió Universitària de Gent Gran de la Comarca del Garraf, podran ser cedides a l’administració pública per obligació legal.

 

 

Drets dels interessats

 

Com a usuari del web www.aulavilanova.cat, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb Aula d’Extensió Universitària de Gent Gran de la Comarca del Garraf dirigint-se a info@aulavilanova.cat

 

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es