CONFERÈNCIA DEL DIA 3 DE JUNY

Un home  fonamental per la cultura catalana a la seva època….  Així definia el doctor en història Francesc Miralpeix  la figura de Josep Anton de Cabanyes en la conferència que  ens va donar   “ El gran tour de Josep A. de Cabanyes ( 1792-1852)”. Francesc Miralpeix va ubicar el personatge en l’arbre genealògic   de la seva família, i va ser qui va consolidar  i expandir els negocis que tenien. Ben d’hora ja va anar estudiar comerç a Holanda , on va relacionar-se amb el món  del comerç però també va servir per despertar el seus neguits culturals i artístics. Ja sabem que en les sagues familiars hi ha els personatges més coneguts i reconeguts però n’ hi ha d’altres com és el cas de J.A. de Cabanyes que a mesura que se’n van coneixen més coses, la seva figura s’engrandeix i agafa una dimensió que ara per ara està encara en fase de creixement. Josep Anton , és el pilar de la família Cabanyes del segle XIX, i a més és qui crea i augmenta la pinacoteca que avui es troba a la Masia Cabanyes,  que va catalogar i inventariar, cosa poc habitual en aquell temps i això dóna major importància  al personatge pel que a través d’ell es pot conèixer Josep Anton de Cabanyes com primogènit li va correspondre fer-se  càrrec del negoci familiar , fet que li va costar un cert neguit ja que havent-se habituat a la seva estada a Holanda i desprès de viatjar per Europa es considerava gairebé un “europeu” en els termes del moment. Liberal , il·lustrat, va conèixer de ben a prop el moviment del romanticisme. Però amb tot  va tenir també força habilitat en els negocis i el comerç, amb bones inversions i també amb l’adquisició de patrimoni immobiliari. Això va evitar que les crisi com la de la fil·loxera els malmetés les riqueses , malgrat en sortissin també tocats. Però Josep Anton també va ser un viatger i la gràcia és que documenta a fons els seus viatges. Després de la guerra del francès comença els seu viatges. El primer , ben segur per veure com es desenvolupava en el món dels viatges, és fins  Madrid on vol visitar el seu germà que estudia per militar. En les seves notes deixa constància del pas de diverses ciutats, València, Alacant i així fins  Madrid. Però el “Gran Tour “ començà el 1817 amb el viatge a Holanda. Josep Anton, per tant, visqué des de setembre de 1817 i fins a principis de 1820 a Amsterdam. Aquell any va emprendre un viatge iniciàtic que el portaria a realitzar el Grand Tour,. A finals de 1820 havia retornat a Vilanova -ja tenia 20 anys-, on residí fins el maig de 1822 \"\" Francesc Miralpeix també va fer un recorregut per els diverses cases del Cabanyes, des de la que està ubicada  la Plaça de les Cols, que és la Casa on habitualment vivien i de la que ens va  mostrar un seguit  de detalls artístics importants i que deixen entreveure el  nivell que tenia la casa,  fins  la Masia Cabanyes que era una vila estiuenca, i a més J. Anton de Cabanyes es construeix també una casa molt gran a La Granada on hi viurà  quan no era a Vilanova o quan els conflictes socials  eren massa propers a les ciutats. Va tenir gran afecte per la Granada i on va demanar ser enterrat. \"\" Josep Anton fou també un escriptor interessant, va  escriure el llibre  Notes i observacions fetes al meu viatge i permanència a Mallorca, Barcelona, ​​Pòrtic, 1970 del que en Joan Rius Vila en va fer un estudi Notícies cronològiques, genealògiques biogràfiques i historico econòmiques de la casa Cabanyes a Villanueva i Geltrú , així com l’inventari comentari de la seva col·lecció de pintura i també ho va fer de la seva biblioteca, va escriure també alguns poemes dispersos. Però el que ara li dóna rellevància és el dietari que va fer dels seus viatges, del seu Gran Tour , el viatge formatiu que els joves il·lustrats i amb poder econòmic feien amb l’objectiu de conèixer  les beceroles de la cultura clàssica a Itàlia. Florència, Venècia, Roma, Nàpols són ciutats que visità i de les que fa anotacions en el seu Carnet de Viatge. El doctor Miralpeix en diu : “les anotacions del carnet són breus, amb una sintaxi malendreçada i amb abreviacions constants, com si obeïssin a la necessitat de servir de recordatori d’unes impressions que més endavant pensava narrar de forma més extensa i literària. Són unes notes de viatge, això sí, que adjectiven el que veu i el que sent, encara que sigui de forma concisa, i són indestriables del frenesí constant del viatge i de la necessitat de portar un control de despeses, com d’altra banda era habitual dels comerciants que viatjaven.”. Vam poder seguir el seu viatge  a través dels comentaris que ens oferí el Dr. Miralpeix i conèixer una mica més un personatge  que té i tindrà, a parer del conferenciant, un lloc entre els principals intel·lectuals del seu moment. \"\"  \"\"  \"\"  \"\" \"\"