CONFERÈNCIA DIA 20 DE MAIG

El “tastaolletes genial”

 Divendres passat vam fer una immersió en l’obra de Leonardo da Vinci. La conferència de Jordi González Llàcer  sobre  “Leonardo, l’home total del Renaixement” fou un compendi de coneixements sobre l’artista i també un passeig per la seva obra.

Leonardo va ser un dels artistes que millor van encarnar les virtuts dels homes renaixentistes

Certament era molt polifacètic: artista, anatomista, escriptor, científic, arquitecte, botànic, enginyer, filòsof, escultor, músic, urbanista, inventor i poeta. Però aquesta amplitud de mires a fer que també moltes d’aquets feines quedaven incomplertes. Això fa que Jordi González  el defineix com un “tastaolletes genial”.

González va començar definint el Renaixement com l’entrada a la “modernitat” ja que es tallava amb  una societat teocèntrica on Deu era el centre  de tot i per tant la por, el temor de la religió, era el que dominava en la societat. El canvi era situar l’home en el centre de tot i considerar que les persones i les seves obres eren fruit del treball i de l’intel·lecte. En el camp artístic cal valorar l’aplicació de la perspectiva, una tècnica  que va canviar bona part de la visió de l’art. 

Leonardo no té massa obra però la que té és realment molt interessant.

El conferenciant va comentar les obres més importants. Veient-me alguns exemples    

La Gioconda         

\"\"

Potser és l’obra més coneguda però per Gonzalez Llàcer no la millor. És el retrat d’una dona amb somriure enigmàtic diuen que fruit de que davant seu hi actuaven músics i comediants per procurar que el seu rictus no fos de seriositat total  . Aquesta obra va estar sempre en mans de Leonardo ja que l’anava pintant al llarg de la seva vida

El sant sopar

\"\"

Aquesta obra va explicar González Llàcer que va ser pintada amb una tècnica experimental sobre guix assecat i pintura a l’oli, sembla que no va funcionar del tot i això va fer que es deteriorés. L’obra genera algun enigma com la figura de Sant Joan, clarament una figura femenina que algú ha volgut identificar a Maria Magdalena i que consideren que podria ser “l’esposa” de Jesús. L’obra va generar el llibre “El codigo Da Vinci” de Dan Brown

La verge de les Roques..

\"\"

Se’n coneixen dues versions d’aquesta pintura, una es troba a la National Gallery de Londres i l’altra al Museu del Louvre de Paris. La que aquí comentem és la parisenca perquè va ser l’original que va realitzar entre 1483 i 1486.

La composició representa a la Verge que ha arribat amb Jesús a una gruta on es refugia el nen Joan, el futur sant Joan Baptista. Es de destacar la utilització de l‘sfumato del que Leonardo era un mestre, que desfà els contorns de les figures creant un ambient irreal i misteriós. També és destacable la precisió del dibuix

Els dibuixos

 Leonardo va excel·lir en els dibuixos i se’n conserven forces , un dels més interessants és aquest suposat autoretrat

\"\"

Leonardo per perfeccionar les formes va fer moltes disseccions de cossos humans per poder estudiar el moviment i les estructures per donar una major realisme.

Leonardo també es va postular com enginyer en diverses matèries entre elles la de ginys de caràcter militar…

En definitiva vam conèixer una mica més  la figura de “l’Home total” com s’ha definit Leonardo da Vinci per la seva posició d’humanista , agnòstic, i amb qualitat literàries i artístiques  i vam, a més,  gaudir d’escoltar a Jordi González Llàcer.

\"\"  \"\"  \"\"