ASSEMBLEA GENERAL

Benvolguts i benvolgudes,

El passat dilluns dia 16 vam celebrar l’Assemblea General Ordinària, tal com estava previst, amb l’assistència de 36 socis i sòcies.

Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior i la memòria de les activitats de l’any 2021, el tresorer va presentar la liquidació de l’any passat i el pressupost per l’any actual que també es van aprovar per unanimitat.

La Junta va presentar la proposta d’augmentar la quota anual 5 euros, és a dir: la quota individual de 30 a 35€ i la conjunta de 45 a 50€. (Fa més de 10 anys que no s’augmentava). L’assemblea ho va aprovar també por unanimitat.

També la Junta va proposar afegir al Reglament de Règim Intern el següent apartat:

1-Es crea la categoria de soci/sòcia de mèrit.

2-Seran socis/sòcies de mèrit les persones que portin 30 anys ininterromputs com a socis/sòcies de l’entitat.

3-A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea Anual aprovarà el nomenament dels socis/sòcies de mèrit.

4-Els socis/sòcies que adquireixin aquest nomenament quedaran exempts, a partir de l’any següent, del pagament de la quota anual, sense perdre cap dret.

El punt va ser aprovat per unanimitat.

Tot seguit es va proposar el nomenament de  4 sòcies de mèrit que compleixen aquest requisit.

Finalment es va presentar la resta de programa de l’any 2022.

El President va recordar que l’any passat l’Aula va fer 30 anys i no ho va poder celebrar degut a la COVID. Per tant la Junta està preparant un seguit d’actes per al trimestre octubre-desembre que inclourà un Dinar Commemoratiu i un acte de Fi de Curs especial, que es celebrarà a l’Auditori Eduard Toldrà, on es farà entrega dels diplomes dels 15 i 25 anys, així com els de soci/a de mèrit. L’acte el clourà un concert del Cor Isquione