CONFERÈNCIA DEL DIA 29 d\’ABRIL

Resseguint camins històrics, ancestrals

 Divendres vam tenir la participació de la Montserrat Virgili i l’Enrique Castro que ens van presentar el projecte La Carrerada de Vilanova a la Cerdanya i altres coses. Els conferenciants  són membres actius de L’Associació Garraf Coopera  una entitat que és una expressió del compromís cívic i solidari de moltes persones, fruit de la reflexió sobre la cooperació i la sensibilització. Treballa en projectes de cooperació i sensibilització, sobre el medi ambient i l’economia social i per unes relacions socials més justes, equitatives i cooperatives. S’organitza a partir de persones voluntàries i de forma participativa, amb les garanties tècniques i polítiques mínimes necessàries per la eficiència social de les accions, en cooperació amb altres entitats i col·lectius per a sumar esforços i capacitat de gestió en projectes concrets.  A nivell Internacional  treballen amb col·laboració i suport al grup brasiler Justa Trama projecte que pretén la construcció i equipaments d’una nova seu i taller de tenyits, per a la confecció, gestió i formació de la cadena. Obertura de mercats i distribució d’una nova moda de la marca Justa Trama a Catalunya.

Garraf Coopera, segons ens van explicar després del moviment 15-M van decidir fer una actuació sobre el territori i lligat a temes mediambientals. Es va començar per fer una restauració de l’antic camí d’Adarró i després es van engrescar havent participat en el Congrés de la transhumància  en restaurar i resseguir l’antic camí ramader de la Cerdanya concretament el que va fins a Llívia  en el seu pas pel terme de Vilanova . El treball està molt en documentat:

El Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès és un projecte impulsat pels Ajuntaments de Llívia, Lluçà i Santa Margarida i els Monjos, amb el suport i l’acompanyament de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i el Parc del Foix, juntament amb altres entitats i organismes públics com Lluçanès, Terra de Transhumància, Molí del Foix o Museu de Llívia, i la col·laboració de persones expertes en la transhumància, el món pastorívol, els camins ramaders i del territori.

És un projecte que vol preservar, potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu oriental i el litoral del Penedès i el Garraf. Per aconseguir aquests objectius, ens basem en tres línies d’actuació:

–Reivindicació de la transhumància, el món pastorívol i els camins ramaders: salvaguardar i fer valer la ramaderia extensiva i l’activitat transhumant i transtermitant.

–Protecció cultural i ambiental del territori: potenciar i preservar el patrimoni material i immaterial relacionat amb la transhumància i els camins ramaders de Catalunya i, especialment, al camí ramader de Marina.

–Promoció turística del territori seguint criteris de sostenibilitat: promocionar i dinamitzar turísticament l’àrea per on passa la ruta tot seguint criteris de sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental.

Tant la Montse Virgili com l’Enrique Castro van destacar el treball de molts voluntaris que cada dilluns (en diuen Dilluns al sol) treballen sobre el terreny  que ha permès que s’hagi refet el Camí d’Adarró  com a part d’aquesta Carrerada, han desbrossat el camí, han restaurats els marges de pedra seca, han construït un jardí de herbes remeieres del territori, han recuperat un cocó que serveix per poder recollir aigua i s’ hi ha pogut ja veure alguns insectes, amfibis i ocells que fins ara no poblaven aquell indret i han recuperat la memòria del Turo del Sèu, un espai verd de caràcter públic   i s’han posat punts de descans. El camí l’han anat resseguint fins els “Sis camins” passant per la torre d’en Vallès. El Sis camins és l’ indret on confluïen les diverses carrerades  que després seguien cap la serra de Bonaire i  continuava pel camí carener.

Una feina important per recuperar part de la cultura i el patrimoni del  país que podria donar oportunitats de promoció econòmica de molts dels pobles pel que passen aquests camins. Diversos ajuntaments s’han implicat per refer aquesta carrerada però cal dir que  a Catalunya hi ha una teranyina de camins, una xarxa que es va creuant per arribar fins a les muntanyes del Pirineu, rutes de transhumància però també de cultura, tradició i memòria històrica.

Tant  la Montserrat Virgili com l’Enrique Castro van elogiar la col·laboració de molta gent en aquest treballs de recuperació i van fer esment especial del Joan Rovira i del Vicenç Carbonell Virella amb l’assessorament històric que va ajudar a fer un canvi de paradigma:  de fer un treball mediambiental a fer a més un treball de conservació i recuperació  patrimonial.

En definitiva una xerrada que ens va permetre conèixer la importància del treball que esta fent Garraf Coopera i també de la importància de la  xarxa de camins del país.

Qui vulgui conèixer en directe la feina pot assistir a la caminada que faran el proper dia 15 de maig a  dos quarts de deu amb sortida des de la Plaça d’Adarro. Val la pena.  

\"\"  \"\"  \"\"  \"\"