CONFERÈNCIA DEL 4 DE MARÇ

Proposta innovadores per facilitar l’accessibilitat.

La conferència que ens va oferir la Aina  Català era la presentació del seu treball de final de carrera. El treball portava per títol : Disseny d’un sistema per accedir a informació i identificar elements de l’entorn urbà per a persones amb discapacitat visual i constitueix una proposta  de treball que porta clarament la voluntat de facilitar la vida de les persones  amb discapacitat visual que avui tenen dificultats pel seu desplaçament habitual per l’espai urbà.

L’Aina va aplicar el sistema Design Thinking  que és una metodologia clarament orientada a la generació de solucions dins un marc proposat. Es divideix en una sèrie d\’etapes, que van des de generar empatia amb el col·lectiu sobre el que es volen aplicar solucions fins a l’experimentació amb els usuaris ja que una de les característiques més importants d\’aquesta eina és que està plenament orientada a l\’ usuari . 

L\’objectiu és generar solucions d\’acord amb problemes detectats en un determinat marc de treball en aquest cas el món dels inconvenients que les persones amb dèficit visual es troben a l’espai públic.

Eloqüents per entendre les dificultats,  van ser els vídeos filmats amb persones amb deficiència visual i els inconvenients que es troben a la  via pública.

L’ Aina va començar el seu treball en base a les entrevistes amb persones amb diversos graus de deficiència visual i els inconvenients que es van trobant sobre l’espai públic.

A partir de la detecció de les problemàtiques que són diverses,  des de la poca capacitat de trobar solucions que ajudin tothom fins  els  elements que inhabiliten en la facilitat de passar en la via pública que  serien fàcils de resoldre en l’espai públic com la senyalització amb colors vius, o posar els rètols i senyals informatives a una  alçada de possible lectura, en Braille.

A partir de la detecció dels handicaps i inconvenients hi ha un procés de reflexió a l’entorn de possible solucions.

Solucions com modificacions en el mobiliari urbà, canvi de gramatge en els paviments que apropen a  semàfors  i a  parades d’autobús, posar els elements com  papereres  o els paravents  a nivells que siguin detectables pel bastó que usen els deficients visuals, cartelleres en Braille i a  alçades que es puguin veure  o llegir, evitar pilones i bol·lards a baixa alçada  i forces més.

Aquestes actuacions correspondrien a les administracions , en concret els Ajuntaments d’acord amb els usuaris. En general són millores que també poden ser útils a tothom.

L’Aina va presentar també que hi ha la proposta de la creació d’una APP que a través del telèfon mòbil pugues ajudar a les persones invidents a través de ubicacions, situacions els espais i inconvenients en la via pública de manera actualitzada que poden trobar.

En la presentació del treball ja és defineix la voluntat de tot el treball:  Com a proposta final del projecte, una vegada analitzades aquestes situacions crítiques, s’han dissenyat varis requeriments que s’haurien de dur a terme per a diferents tipus d’intervencions, ja siguin més a nivell urbanístiques o arquitectòniques, de manteniment o en el disseny dels elements de mobiliari urbà. Aquestes juntament amb un seguit de característiques que hauria de tenir el sistema, permetran que les persones amb discapacitat visual puguin fer ús de l’espai públic completament autònom. Els resultats obtinguts amb més rellevància han sigut aconseguir dades qualitatives objectives que permetessin reforçar la presa de decisions a l’hora de dissenyar els requeriments i les característiques perquè els usuaris puguin tenir una experiència positiva al fer ús de l’espai públic.

Un treball molt interessant  i amb la clara voluntat de millorar les condicions de l’espai públic que permeti el moviment de tothom, incloses les persones amb handicaps de manera segura i confortable per les ciutats.

Excel·lent treball i exposició la que va fer l’Aina Català. Vam poder comprovar com el talent es pot aplicar a la millora de les condicions de vida de les ciutats.  

\"\" \"\" \"\"